Què és i què ofereix l'Orquestra Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona és, en el seu sentit més ampli, un centre d'activitat cultural en el que s'hi duen a terme nombroses manifestacions artístiques entre les quals la música hi ocupa un lloc destacat. Després dels consolidats "Cicle de Música a la UB", "Opera a la Universitat" i de una notable presència d'agrupacions corals pròpies de la UB, l'Orquestra Universitat de Barcelona ve a omplir l'espai que mancava completar dins de les activitats musicals de la UB.

Oberta als estudiants, antics estudiants, professors, personal d'administració i serveis i a qualsevol persona que estimi la música, l'Orquestra Universitat de Barcelona vol ser un referent dins la vida musical dins i fora de la UB. Una de les seves principals funcions és la d'oferir la possibilitat de continuar tocant a aquelles persones que, després d'haver assolit un cert nivell d'estudis musicals, es dediquen a tasques diferents de la interpretació musical.

L'Orquestra Universitat de Barcelona us ofereix:

  • La posibilitat de fer música simfònica dins de l'ambient de la UB de manera engrescadora però amb rigor.
  • Formar part d'una agrupació que entén la universitat com una entitat cultural en el sentit més ampli.
  • Relacionar-se amb gent de tots els àmbits de la universitat.
  • La possibilitat d'obtenir crèdits de lliure elecció (estudiants UB)

Per més informació podeu contactar mitjançant l'adreça:

info@oub.cat

 

[<<]

© 2018 OUB