CONCERT DE NADAL. HOMENATGE A VERDI I WAGNER
Obertura de "Nabucco" G. Verdi
Cor d'esclaus hebreus de "Nabucco" G. Verdi
Cor de gitanos de "Il trovatore" G. Verdi
Cors de peregrins de "Tannhäuser" R. Wagner
Sleigh ride L. Anderson
Let there be Peace on Earth Miller/Jackson
Nadal (sobre un poema de J. Maragall)

Obra encàrrec del projecte Nadal 2011 de Camerata Sant Cugat. Estrena de la versió per a orquestra simfònica i cor mixt.

C. Gumí

Cor de la Universitat de Barcelona (Jordi-Lluís Rigol, direcció)
Schola Cantorum Universitaria Barcinonensis (Carles Gumí, direcció)
Orquestra Universitat de Barcelona (Carles Gumí, direcció)
Carles Gumí, direcció