I
Missa de la Coronació W.A. MOZART
Coral de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Concert organitzat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona